Karolina Björkander Christensen

Head of Human Capital, Malmö – Kompetensförsörjning

Några av mina kollegor